• Rok 2016

    • Co nám přinese Rok 2016? Čeho se máme vyvarovat a na čem máme zapracovat? V tomto roce jste schopni dosáhnout vysokých cílů.

ROK 2016

Podíváme se na rok červené opice. Jaký asi bude?

2016

Rok opice je rokem odvahy, činu a anarchie. Je to rok , ve kterém je možné uspět v politické sféře, v obchodě nebo při práci s nemovitostmi. V tomto období je vhodné něco začít, protože vliv opice zaručuje úspěch. Každý má v tomto roce chuť urvat si pro sebe co nejvíc a co nejvíc získat. Ale ty méně duchapřítomné čeká zklamání: opice jim ukradne vyloupané oříšky a zanechá po sobě jenom prázdné skořápky.

 

Krysa (v čínském horoskopu myš) v roce opice.

Opice vám pro tento rok přichystala mnoho legrace a inspirujících překvapení. Opice je dobrým přítelem krysy a rok, jemuž vládne, se tak pro krysu stává jedním z nejlepších v cyklu dvanácti větví. Pracovní úsilí vložené do předchozích let přináší konečně ovoce. Je to ideální doba pro uzavření sňatku.

 

Buvol (v čínském horoskopu vůl) v roce opice.

Úskočná opice hatí buvolovi plány. Ale zůstane – li buvol věrný svým zásadám a přesvědčením i ve chvíli, kdy je všechno proti němu, dočká se spravedlivé odměny.

Tygr (v čínském horoskopu tygr) v roce opice.

Připravte se na nejobtížnější rok dvanáctiletého cyklu, protože opice je tygrův soupeř. Mnohé z vašeho úsilí přijde nazmar. Toto není rok vhodný pro uzavření sňatku. 

 

Zajíc (v čínském horoskopu králík) v roce opice.

Očekávejte, že tento rok bude mít snazší průběh, než by se dalo u roku opice očekávat. Zajíc bude moci být přítomen exotické zábavě a řadě slavnostních společenských událostí. Nezapomeňte ale také odpočívat. 

Drak (v čínském horoskopu drak) v roce opice.

Toto je báječný rok plný senzačních překvapení a příležitostí k úspěchu, protože opice je drakův nejlepší přítel. Drak je na vzestupu, ale musí si dát pozor na hádky, přestože k tomu cítí puzení. Obzvláště varujeme před porušením zákona.

 

Had (v čínském horoskopu had) v roce opice.

Očekávejte, že rok opice vnese do vašeho života rozruch a že půjde až do krajností. Had tento rok zvládne, pokud se spolehne na svou niternou hadí moudrost a nechá se vést tím, co mu radí jeho intuice.

 

Kůň (v čínském horoskopu kůň) v roce opice.

Nástup ztřeštěné opice vnáší do života koně nenadálý zisk a bouřlivé štěstí. Kůň nachází to, oč usiloval a užívá si radostí života. Musí si ale dát pozor na nešťastné náhody, které se mohou udát zejména při jízdě autem nebo při zacházení s kovovými nástroji určenými k řezání a sekání.

 

Ovce (v čínském horoskopu koza) v roce opice.

Toto je převážně dobrý rok, ale počítejte s tím, že budete jednou nahoře, jednou dole. Nenechávejte se unést divokými opičími projekty a nereálnými plány. Nejlépe uděláte, pokud se vám podaří si zachovat v tomto roce střízlivý odstup a zdravý rozum.

 

Opice (v čínském horoskopu opice) v roce opice.

Konečně pro opici ten asi vůbec nejlepší rok ve dvanáctiletém cyklu. Opice těží z vlivu svého osobního roku. Ideální doba pro započetí něčeho nového. Čeká vás úspěch, mohutný osobní vzestup, štěstí a láska.

 

Fénix (v čínském horoskopu kohout) v roce opice.

V tomto roce bude mít odvážný a loajální fénix chuť dávat řadu věcí do pořádku. Ale opičí vliv může přinést neočekávané události, zejména v zaměstnání. Střízlivější, pragmatičtější přístup bude efektivnější.

 

Pes (v čínském horoskopu pes) v roce opice.

Počítejte s tím, že v tomto roce se budete hodně angažovat a čeká vás množství aktivit. Opičí vliv je pro psa inspirativní a pes se nadšeně vrhá do všeho možného. Ale věci se neodvíjejí tak, jak se očekávalo a tak se musí v půli začít znova od začátku.

 

Kanec (v čínském horoskopu prase) v roce opice.

Stále vás oslovuje společenský život a rovněž vaše milostné vztahy jsou velmi vzrušující. Buďte ale obezřetní ve finančních věcech, můžete se stát obětí nekalých finančních machinací a vaše investiční plány se mohou stát osudovými.

 

výklad karet

 

Co Vám přináší rok Modré Ovce ?

 

V taoistickém horoskopu se právě nacházíme v roce Modré Ovce (Modrá Ovce, je dřevěná ovce. Dřevo ve své jinové podobě představuje pružný bambus lehce se ohýbající ve větru)

 

Rok Ovce je rok štěstí, bohatství a pokoje. Je to rok ztišení, spokojenosti. Lidé v něm odpočívají, stávají se citlivějšími, pečují o sebe navzájem a jim spolu dobře. Život, jakoby se celý zpomalil. V tomto roce se daří tvořivosti a kvete veškerý umělecký život, ačkoli se to patrně promítne do vašich kapes. Ovčí pokojná nálada mírní politické vření a zabraňuje extrémním výkyvům počasí.

Jednotlivá znamení v roce Ovce:

 

Krysa (v čínském horoskopu myš) v roce ovce.

Nyní se můžete zotavovat z obtíží předcházejícího roku. No obzoru jsou nové příležitosti a krysa z nich dokáže pro sebe vytěžit nemalý kapitál – rok Ovce jako by k tomu přímo vybízel. Krysa bude klidná a spokojená.

Buvol (v čínském horoskopu vůl) v roce ovce.

Očekávejte neúspěchy a ztrátu. Vše se neuvěřitelně vleče. Buvol je pracant a ovce spíš zahaleč. Pod jejím vlivem toho moc nedosáhnete. Zkuste zmírnit.

Tygr (v čínském horoskopu tygr) v roce ovce.

Toto bude klidnější rok, ve kterém je vhodné se věnovat rodině. Rok ovce je vhodný pro oddechové cesty a dobré jídlo.

Zajíc (v čínském horoskopu králík) v roce ovce.

Tento rok bude skvělý, protože ovce je zajícovým nejlepším přítelem. Události lehce plynou a zajíc má nyní mnoho příležitostí dopřávat si mnoha krásných zážitků. Veškeré problémy zvládá s nadhledem.

Drak (v čínském horoskopu drak) v roce ovce.

V tomto roce vám mohou být složeny společenské poklony, v zaměstnání se vám povede poměrně dobře a všechny události půjdou hladce. Je vhodné zůstat stát stranou v záležitostech, týkajících se něčí inkompetence nebo špatné pracovní morálky. Najděte si čas k odpočinku, uvolněte se a zkrátka dejte si zase jednou pohov.

Had (v čínském horoskopu had) v roce ovce.

Nabízí se vám příjemné časy strávené ve společnosti, které ovšem mohou nabrat na intenzitě a začít vás pomalu likvidovat. Okouzlující nové přátele oceníte v následujících letech.

Kůň (v čínském horoskopu kůň) v roce ovce.

Tento rok je pro koně pokojný a klidný, protože kůň a ovce jsou kamarádi. Kůň má možnost úspěšně zakončit, co začal v předchozím roce, jeho zdraví se upevňuje, dopřává si odpočinku a těší se samým dobrým zvěstem.

Ovce (v čínském horoskopu koza) v roce ovce.

V tomto roce ovce čerpá s tvořivých energií svého roku. Těší se zvýšené pozornosti, která je na ni upřena, nabízí se množství příležitostí pro její seberealizaci a růst a všechny vnější okolnosti jsou jí nakloněny.

Opice (v čínském horoskopu opice) v roce ovce.

Ačkoli je toto poměrně dobrý rok, mnoho úsilí bude zmařeno vinou ostatních lidí. Doporučujeme chvíli posečkat a promyslet si, co bude dál – ale až v příštím roce.

Fénix ( v čínském horoskopu kohout) v roce ovce.

Neproblematický rok vhodný k cestování, odpočinek a ztišení. Lidem kolem fénixe se mohou potýkat s řadou potíží, ale fénixovi se problémy vyhnou. Pokud se sám dobrovolně nebude vměšovat do záležitostí druhých.

Pes (v čínském horoskopu pes) v roce ovce.

Toto je rok, ve kterém je pes napůl nahoře, napůl dole. Vliv ovce sebou sice nese příjemné společenské chvíle, odpočinek a inspiraci pro zkrášlení vašeho domova, ale pes bude patrně popudlivý a pesimisticky naladěný, zejména bude li nucen se zabývat finančními otázkami. V tomto roce se vám vyplatí soustředit se na udržení duševní rovnováhy a nepodléhat extrémním výkyvům nálady.

Kanec (v čínském horoskopu prase) v roce ovce.

Toto je velmi příjemný rok, v němž kvete láska, přeje vám štěstí a nestěžujete si na nedostatek peněz. Lákají vás společenské aktivity a patrně dostanete nápad dostat se zpátky do školy, nebo se jinak dále vzdělávat. Je to také rok vhodný pro uzavření manželství a pro definování plánu do budoucna.

 

 

Co Vám přináší rok Koně (2014)

 

V taoistickém horoskopu se právě nacházíme v roce Zeleného Koně (který podléhá prvku dřeva, též se můžeme setkat s názvem dřevěný kůň)

 

Rok Koně je časem vítězství, dobrodružných a vzrušujících podniků i nečekaných romantických zážitků. Tento rok přímo vybízí k rozhodným činům, které není vhodné dlouho odkládat. Vysoké nasazení a vložené úsilí je odměněno plody. Rok koně se nachází ve středu dvanáctiletého cyklu a vrcholí v něm aktivita vložená do začátku tohoto cyklu. Čeho dosáhneme nebo co uděláme v tomto důležitém roce, to se může promítat do zbývajících šesti let. V globálním měřítku můžeme očekávat průmyslový a ekonomický růst a posílení světové ekonomiky, nebo naopak její kolaps, který přinesla první světová válka v roce 1918 (rok žlutého koně) nebo světová hospodářská krize roku 1930 (rok bílého koně). Pod silným vlivem Koně nemá místo prostřednost.

 

Jednotlivá znamení v roce Koně:

 

Krysa (v čínském horoskopu myš) v roce koně.

Připravte se na jeden z nejméně pohodových roků z dvanáctiletého cyklu, protože kůň je nepřítelem krysy. Buďte velmi opatrní ve všech záležitostech, zvláště v otázkách finančních a právních. Tento rok není vhodný pro uzavření manželství.

Buvol (v čínském horoskopu vůl) v roce koně.

Ocitáte se ve zmatku a chaosu. Vaše finance se tenší, objevují se nenadálé obtíže a jste na roztrhání. Vyhněte se nadměrnému pracovnímu zatížení, zejména v létě, kdy se buvoli lopotí na poli.

Tygr (v čínském horoskopu tygr) v roce koně.

Očekávejte šťastné chvíle, ve kterých vám nehrozí žádné riziko. Kůň je nejlepším přítelem tygra a tak máte možnost zažít ten nejlepší rok.

Zajíc (v čínském horoskopu králík) v roce koně.

Tento rok bude o něco lepší a umožní vám zotavit se z předchozích zatěžujících událostí roku hada. Máte možnost si užít romantiky, společnosti, cestování a dalších příjemných zážitků (zvláště ve vztazích).

Drak (v čínském horoskopu drak) v roce koně.

Očekávejte problémy, protože kůň a drak nejsou tak docela kompatibilní dvojice. Drak může cítit z jemu neznámých příčin nejistotu a nervozitu a je možné, že také obdrží nepříjemné zprávy nebo bude nucen změnit místo bydliště. Napříč těmto nepříjemnostem drak spěje k vůdcovství.

Had (v čínském horoskopu had) v roce koně.

Tento rok vám patrně přinese řadu zklamání, nedorozumění a emocionálních problémů. Zejména milostné vztahy v něm můžou značně utrpět. Pokuste se soustředit na upevnění svého zdraví a pokud to jde, vyhněte se citovým extrémům.

Kůň (v čínském horoskopu kůň) v roce koně.

Velmi dobrý rok pro koně, protože je to jeho osobní rok. Kůň nalézá uspokojení i uznání v práci, lehce realizuje své projekty a směje se na něj štěstí, protože následují svou intuici.

Ovce (v čínském horoskopu koza) v roce koně.

Toto bude asi skvělý rok, protože kůň je kamarád ovce. Pod jeho vlivem si bude ovce užívat bezstarostnosti a spokojenosti.

Opice (v čínském horoskopu opice) v roce koně.

V tomto roce opice svádí mnoho zápasů, z kterých málokdy odchází jako vítěz. Vítězství se však přece jen dočká, přibližně na konci roku. Tato doba si žádá takt a diplomacii, což bude pro opici náročné.

Fénix ( v čínském horoskopu kohout) v roce koně.

Tento rok vás může zavalit událostmi a nečekanými změnami, ale fénixe to nevyvede příliš z míry, protože jeho jistota je neotřesitelná.

Pes (v čínském horoskopu pes) v roce koně.

Můžete čekat příznivý vývoj událostí a dosažení úspěchu, protože kůň je jeden z nejlepších přátel psa. Pes má vše ve svých rukou a přeje mu štěstí.

Kanec (v čínském horoskopu prase) v roce koně.

Vaše milostné vztahy se dávají do pořádku, vše se zklidňuje, ale vyhýbejte se pochybným finančním transakcím a riskantním podnikům.

výklad karet